polskareplika.pl repliki zegarków replikapl.pl https://kupreplikerolex.pl rolex podróbka replikizegarkowrolex.pl replikarolex.pl https://www.rolexreplikizegarkow.pl uwielbiamreplike.pl repliki zegarków repliki zegarków repliki zegarków replica rolex watches https://best-swisswatches.com replica watches https://buy-swisswatches.com/ https://cheapfakewatch.net https://cheapreplicawatch.net rolex replica rolex replica

::: BIP ZEFO PIEKARY SLASKIE :::
Strona głównaKontaktSzukaj w serwisiewww.BIP.gov.pl
  » STRONA GŁÓWNA » Instrukcja uĹźytkowania

Instrukcja uĹźytkowania

1. Opis elementĂłw na stronie BIP

Menu podmiotowe - menu zawierajÄ?ce odnoĹ?niki do struktury dokumentĂłw pogrupowanych wedĹ?ug indywidualnych kryteriĂłw wystawcy dokumentĂłw, np. wedĹ?ug struktury organizacyjnej instytucji-posiadacza Biuletynu.

Menu przedmiotowe - menu zawierajÄ?ce odnoĹ?niki do struktury dokumentĂłw pogrupowanych wedĹ?ug kryteriĂłw merytorycznych, np. struktury spraw z zakresu kompetencji instytucji-posiadacza Biuletynu.

Strona GĹ?Ăłwna - odnoĹ?nik do strony gĹ?Ăłwnej Biuletynu.

Mapa serwisu - odnoĹ?nik do strony zawierajÄ?cej strukturÄ? Biuletynu.

Szukaj - odnoĹ?nik do podstrony wyszukiwarki.

Rejestr zmian - odnoĹ?nik do podstrony zawierajÄ?cej informacjÄ? o zmianach dokonywanych na dokumentach wprowadzonych wczeĹ?niej do Biuletynu.

Redakcja - odnoĹ?nik do podstrony zawierajÄ?cej informacjÄ? o osobach odpowiedzialnych za redagowanie treĹ?ci umieszczonych Biuletynie.

Kontakt - dane kontaktowe instytucji-posiadacza Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje nieudostÄ?pniane w Biuletynie - odnoĹ?nik do podstrony zawierajÄ?cej informacjÄ? o dokumentach nieudostÄ?pnianych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz sposobach i procedurach uzyskania dostÄ?pu do tych dokumentĂłw.

Administracja serwisu - odnoĹ?nik do podstrony zawierajÄ?cej okno logowania siÄ? do moduĹ?u administracyjnego. Prawo do logowania posiadajÄ? wyĹ?Ä?cznie zarejestrowani redaktorzy Biuletynu. Wszelkie prĂłby logowania sÄ? rejestrowane.

Pomoc - odnoĹ?nik do podstrony zawierajÄ?cej instrukcjÄ? korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej (tÄ? stronÄ? wĹ?aĹ?nie oglÄ?dasz).

2. Nawigacja po stronie BIP

Nawigacja na stronach Biuletynu Informacji Publicznej odbywa siÄ? za poĹ?rednictwem aktywnych elementĂłw (linkĂłw) obu "Menu". KlikajÄ?c w jeden z aktywnych elementĂłw "Menu przedmiotowego" bÄ?dĹş "Menu Podmiotowego" uĹźytkownik przechodzi do poszczegĂłlnych katalogĂłw przypisanych do wskazanego elementu "Menu". Na podobnych zasadach odbywa siÄ? przechodzenie do kolejnych podkatalogĂłw. Katalog, w ktĂłrym znajduje siÄ? uĹźytkownik jest podĹ?wietlony na czerwono. KlikajÄ?c w linki "Menu przedmiotowe" lub "Menu podmiotowe" uĹźytkownik jest odsyĹ?any na stronÄ? gĹ?ĂłwnÄ? Biuletynu. Na stronÄ? gĹ?ĂłwnÄ? przenosi odnoĹ?nik "Strona GĹ?Ăłwna" dostÄ?pny z kaĹźdego poziomu Biuletynu.

3. Praca z dokumentami w BIP

Dokumenty zamieszczone w Biuletynie sÄ? dostÄ?pne z trzech poziomĂłw poziomu Menu przedmiotowego i Menu podmiotowego oraz wyszukiwania. DostÄ?pnoĹ?Ä? z poziomu "Menu". KlikajÄ?c w jeden z elementĂłw aktywnych Menu Podmiotowego lub Przedmiotowego uĹźytkownik zostaje przeniesiony na podstronÄ? zawierajÄ?cÄ? dwa pola: pole Menu, a takĹźe pole Wyboru DokumentĂłw, w ktĂłrym znajdujÄ? siÄ? dokumenty dodane w ostatnim miesiÄ?cu, przyporzÄ?dkowane do konkretnego elementu Menu. KlikajÄ?c w kolejne podkatalogi liczba dokumentĂłw w polu Wyboru bÄ?dzie maleÄ?, gdyĹź bÄ?dÄ? wyĹ?wietlane tylko dokumenty przypisane do konkretnego z podkatalogĂłw. PrzejĹ?cie do dokumentu nastÄ?puje po klikniÄ?ciu w napis wiÄ?cej. Dokumenty znajdujÄ?ce siÄ? w polu Wyboru DokumentĂłw mogÄ? byÄ? sortowane wedĹ?ug kryterium czasu dodania do bazy. DostÄ?pnoĹ?Ä? z poziomu "wyszukiwania". Po wpisaniu jakiegokolwiek sĹ?owa bÄ?dĹş frazy w okno wyszukiwania pojawi siÄ? informacja o wynikach przeszukiwania. JeĹźeli system odnajdzie w bazach szukane sĹ?owo lub frazÄ? poinformuje o tym wyĹ?wietlajÄ?c tytuĹ? dokumentu zawierajÄ?cego w treĹ?ci, tytule, nazwie zaĹ?Ä?cznika, sĹ?owach kluczowych bÄ?dĹş komentarzu szukane elementy. KlikajÄ?c w tytuĹ? dokumentu uĹźytkownik zostanie przeniesiony na podstronÄ? zawierajÄ?cÄ? peĹ?nÄ? treĹ?Ä? dokumentu. Standardowy dokument, oprĂłcz staĹ?ych pĂłl takich jak: TytuĹ?, Data utworzenia, Symbol dokumentu, TreĹ?Ä? dokumentu, Dane osoby wprowadzajÄ?cej moĹźe zawieraÄ? takĹźe odnoĹ?nik "Komentarz", po klikniÄ?ciu w ktĂłry otwiera siÄ? okno pop-up z komentarzem do dokumentu, bÄ?dĹş jego opisem dokonanym przez osobÄ? redagujÄ?cÄ? Biuletyn. JeĹźeli dokument posiada zaĹ?Ä?czniki, zostanie to zaznaczone wraz z informacjÄ? o nazwie doĹ?Ä?czonego pliku i jego rozmiarach. KaĹźda podstrona zawierajÄ?ca dokument posiada pasek ze Ĺ?cieĹźkÄ? umoĹźliwiajÄ?cÄ? przechodzenie do katalogĂłw nadrzÄ?dnych nad katalogiem, w ktĂłrym znajduje siÄ? dokument.

4. Wyszukiwanie w BIP

ZawartoĹ?Ä? Biuletynu moĹźe byÄ? przeszukiwana. Wyszukiwanie rozpoczyna siÄ? po wpisaniu w okno wyszukiwania wyrazu bÄ?dĹş frazy. Podczas takiego wyszukiwania system przeszukuje wszystkie pola bazy danych, stÄ?d teĹź w wynikach wyszukiwania moĹźe pojawiÄ? siÄ? wiele znalezionych pozycji. 
 
Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Administracja serwisu | Pomoc